:: NYHETER

Ny hemsida


:: ADRESS

Lars-Erik Edlund
Smedsgatan 2
903 22 Umeå

Tel: 070-595 33 82
lars-erik.edlund@umu.se
 
VÅRA BÖCKER

CONFLICT AND COOPERATION IN THE NORTH: States and the Saami people
I den här boken studeras relationerna mellan stater och samer i flera olika länder. Ny forskning om dessa betydelsefulla politiska, ekonomiska och kulturella relationer presenteras.


”Samerna har kämpat för att bli erkända och få inflytande, inte enbart i de fyra stater de lever inom, utan också på regional och internationell nivå. Denna bok vittnar om deras arbete och de resultat de nått […] Berättelsen om samernas mobilisering är en betydelsefull fallstudie. Den är också en del av en större berättelse om den etniska mobilisering som har skett i alla delar av världen, en utveckling som varken liberaler, kommunister, socialdemokrater eller kapitalister hade förutsett. Såväl de lokala som internationella aspekterna av berättelsen gör denna bok synnerligen värdefull.”
Professor Douglas Sanders, University of British Columbia, Canada

I denna bok – som redigerats av Kristiina Karppi och Johan Eriksson – studeras relationerna mellan stater och samer i flera olika länder och tidsperioder. Ny forskning om dessa betydelsefulla politiska, ekonomiska och kulturella relationer presenteras.

Europeisk integration, regionalisering, globalisering, och den växande etnoregionala mobiliseringen i Europa och andra delar av världen kastar nytt ljus över relationerna mellan minoriteter och majoriteter. Denna bok ger nya insikter om relationerna mellan en urbefolkning i det nordligaste hörnet av Europa - samerna - och de stater och samhällen de lever inom.

Författarna kommer ifrån Canada, Danmark, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. De representerar en rad vetenskapliga discipliner - däribland sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, historia och etnologi. Några har stor praktisk erfarenhet av samepolitisk mobilisering.

Boken vänder sig till studenter, forskare, journalister, beslutsfattare och andra med intresse för etnicitet, nationalism, konflikthantering, urbefolkningar och nordisk politik.

ENGLISH

”The Saami have struggled to gain recognition and to influence events not simply in the four states in which they live, but also at the regional and international levels. This book is testimony to their work and their achievements. …(the) story of Saami revitalisation is a valuable and distinctive case study. It is also part of the larger story of the ethnic revitalisation that has taken place in all parts of the world, a development that was not predicted by liberals, communists, social democrats or capitalists. For both the local and the international aspects of the story, this book is immensely valuable.”
Professor Douglas Sanders, University of British Columbia, Canada

This book – edited by Kristiina Karppi and Johan Eriksson – compiles previously unpublished articles on various aspects of state and Saami relations, in different countries and in different periods of time. It features new research on the structural state-Saami relations and collects the findings of several research programmes under accessible topical headings.

European integration, regionalisation and the growing visibility of ethno-regional movements in Europe focus attention to various aspects of minority-majority relations and to the particular national solutions. This publication provides both information on and insight into the relations of a northern indigenous people and its relations to governments and surrounding societies.

The authors include scholars from Canada, Denmark, Norway, Sweden, Finland and Russia.

The potential readers of this collection comprise students of ethnicity and nationalism, researchers, decision-makers, journalists, members of social movements and others interested in minority issues, ethnic conflict, Nordic politics and Nordic-Russian relations. The well-focused approach of the book makes it excellent course literature.

Prisuppgift Conflict and Cooperation in the North
Häftad bok 373 sidor:
150 kronor. Frakt tillkommer.