:: NYHETER

Ny hemsida


:: ADRESS

Lars-Erik Edlund
Smedsgatan 2
903 22 Umeå

Tel: 070-595 33 82
lars-erik.edlund@umu.se
 
VÅRA BÖCKER

EN BOK TILL THORBJÖRN
Thorbjörn Fälldin är en av vår tids största politiker. Som riksdagsledamot och statsminister har han gjort stora insatser för Sverige. Men han är mycket mer än statsman, han är också ångermanlänning, bonde, folkbildare, nordist, bankman och sportentusiast.


I den här vänboken – En bok till Thorbjörn – skriver 22 av hans många vänner om olika samhällsområden där Thorbjörn Fälldin har varit engagerad genom åren. Sammantaget ger boken en bra bild av hans mångsidighet och breda engagemang. Hos Thorbjörn finns engagemanget för det lokala likaväl som för de stora nationella och globala frågorna.

Boken är inbunden med 260 sidor

Innehåll
Förord av Maud Olofsson 7
’n Thorbjörn av Nicke Sjödin 9
”I folkflertalets intresse” av Karin Söder 13
Bankkrisen krävde ledarskap av Nils G. Åsling 27
Engagerad så in i Norden! av Anders Ljunggren 41
Sol eller uran? av Birgitta Hambraeus 53
När Centerpartiet blev tidningsägare av Allan Pettersson 63
Thorbjörn och K. A. Wallenbergs stiftelse av Christina Rogestam 69
Lika möjligheter – samma ansvar av Doris Gunnarsson 79
Känn Dig själv av Sten Rentzhog 91
Svek eller etik – Thorbjörn Fälldin och kärnkraften av Mats Svegfors 101
”Håll gränsen!” av Pär-Arne Jigenius 111
Universitetsvisionen som blev verklighet av Kari Marklund & Håkan Gadd 123
Utbildning och forskning i ett norrländskt och europeiskt perspektiv av Dan Brändström 141
Idrotten – en del av livet av Thord Eric Nilsson 151
”En stigande tendens hos det enkla folket” av Bengt Göransson 161
Vem äger en skog? av Kerstin Ekman 171
Thorbjörn och Olof Högberg-sällskapet av Ingeborg Nordin Hennel 179
Lars Fredrik Ågren – mångsysslare och skillingtrycks-författare av Christina Mattsson 189
Nils Larsson i Tullus. En radikal bondepolitiker av Håkan Larsson 201
Skrock och folktro i Ångermanland av Margareta Grafström 207
Kulturmiljösök – med hembygden i fokus av Inger Liliequist & Leif Grundberg 221
Bokens författare 235

Prisuppgift för En bok till Thorbjörn
150 kronor. Frakt tillkommer.