:: NYHETER

Ny hemsida


:: ADRESS

Lars-Erik Edlund
Smedsgatan 2
903 22 Umeå

Tel: 070-595 33 82
lars-erik.edlund@umu.se
 
VÅRA BÖCKER


"LAPPEN ÄR OMBYTLIG, OSTADIG OCH OBEKVÄM…" Svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv.

Under 1800-talet utgick den svenska statens samepolitik från att nomader tillhörde en lägre stående kultur. Under 1900-talets första decennier härskade idén att samerna var en underlägsen ras. Lennart Lundmarks bok ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm...”. Den svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv visar hur dessa idéer omsattes i praktisk politik.

Den skildrar hur samerna förlorade sina lappskatteland genom länsstyrelsernas olagliga ingripanden. Den beskriver den diskriminerande skolpolitiken och försöken att hindra renskötande samer från att bo i hus. Den analyserar också den rennäringspolitik som efterhand splittrade samesamhället.

Boken tar även upp rasbiologins roll. Först användes den på 1800-talet för att avfärda den vitt spridda åsikten att samerna var Sveriges urbefolkning. Senare genomförde Rasbiologiska institutet skallmätningar på 1920- och 1930-talet för att försöka bevisa att så kallad rasblandning var skadlig.

Lennart Lundmark är docent i historia och kulturjournalist. Hans doktorsavhandling från 1982 behandlar staten, samerna och övergången till storskalig rennomadism i Lule lappmark decennierna kring sekelskiftet 1600. Han har skrivit den populärvetenskapliga ”Så länge vi har marker. Samerna och staten under 650 år”. (1998) Dessutom har han publicerat ett stort antal artiklar med anknytning till samiska angelägenheter. Han är också en flitig föredragshållare.

Boken, som är inbunden och illustrerad, omfattar 187 sidor.

Prisuppgift Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm...
Inbunden bok 187 sidor:
150 kronor. Frakt tillkommer.