:: NYHETER

Ny hemsida


:: ADRESS

Lars-Erik Edlund
Smedsgatan 2
903 22 Umeå

Tel: 070-595 33 82
lars-erik.edlund@umu.se
 

Norrlands Universitetsförlag

Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB bildades i samband med utgivningen av det stora regionala uppslagsverket Norrländsk Uppslagsbok. Första bandet av uppslagsverket utgavs av förlaget Bra Böcker AB (1993) som därefter avbröt utgivningen. För att kunna fullfölja publiceringen av de resterande planerade tre banden, grundades samma år Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB. Förlagets ägare var Fonden för främjande av kunskap om Norrland som bildats av Umeå universitet, Högskolan i Luleå (numera: Luleå tekniska universitet, LTU), Mitthögskolan (numera: Mittuniversitetet) och Högskolan i Gävle/Sandviken (numera: Högskolan i Gävle) samt Kungl. Skytteanska Samfundet, Folkuniversitetet och Kempestiftelserna.

År 1999 inköptes förlaget av Lars-Erik Edlund. Utgivningen har sedan fortsatt med ett antal böcker rörande nordskandinavisk kultur och historia och nordskandinaviskt samhällsliv. Förlaget nedlades 2012.

Förlagsstyrelsen har åren 1999-2012 bestått av förre landshövdingen Kari Marklund, Linköping, som är styrelseordförande, samt förutvarande statsministern Thorbjörn Fälldin, Ramvik, och förlagschefen Lars-Erik Edlund, Umeå.


NORRLÄNDSK UPPSLAGSBOK
Vårt flaggskepp. I uppslagsverkets fyra band har cirka tusen skribenter medverkat. Här ryms över 8 000 artiklar om norrländsk kultur, historia, natur, näringsliv och mycket mer.


Läs mer

"LAPPEN ÄR OMBYTLIG, OSTADIG OCH OBEKVÄM..."
Under 1800-talet utgick den svenska statens samepolitik från att nomader tillhörde en lägre stående kultur. Under 1900-talets första decennier härskade idén att samerna var en underlägsen ras. Lennart Lundmarks bok "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm..." visar hur dessa idéer omsattes i praktisk politik.


Läs mer

KVINNOLIV OCH MÅLTIDSGLÄDJE
Boken beskriver ingående hur man i det dagliga kosthållet tagit tillvara naturens resurser på nordskandinaviskt område. Det är också en initierad skildring av kvinnoliv inom Barentsområdet i äldre tid. Författare är den första professorn i etnologi vid Umeå universitet Phebe Fjellström.


Läs mer

SÄLEN OCH JÄGAREN
De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv.
Av Ann-Catrine Edlund, språkvetare vid Umeå universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.


Läs mer

CONFLICT AND COOPERATION IN THE NORTH
I den här boken studeras relationerna mellan stater och samer i flera olika länder. Ny forskning om dessa betydelsefulla politiska, ekonomiska och kulturella relationer presenteras. Författarna kommer ifrån Canada, Danmark, Norge, Sverige, Finland och Ryssland.


Läs mer

FÖR ADOPTIVLANDETS OCH MÄNSKLIGHETENS SAK
Den här boken handlar om svenskarna i Illinois och det amerikanska inbördeskriget. Den analyserar närmare varför svenskarna röstade med det republikanska partiet och varför de gick ut i kriget. Den skildrar de tre svenska kompaniernas insatser under inbördeskriget, från Shiloh, Corinth, Vicksburg och Chattanooga till Atlanta och Marschen till havet. Författare är historikern Roger Kvist..

Läs mer

EN BOK TILL THORBJÖRN
I den här vänboken – En bok till Thorbjörn – skriver 22 av hans många vänner om olika samhällsområden där Thorbjörn Fälldin har varit engagerad genom åren. Sammantaget ger boken en god bild av hans mångsidighet och breda engagemang. Hos Thorbjörn finns engagemanget för det lokala likväl som för de stora nationella och globala frågorna.

Läs mer
BESTÄLL HÄR

Du kan beställa böcker här genom att fylla i formuläret...

Till beställ